YANTRA kelimenin tam anlamıyla “destek” ve “araç” anlamına gelir.

Dünyada 5 kişiden birinin kullandığı doğum haritanızdaki olumsuzlukları ortadan kaldırmak, zorlandığınız konularda yardımcınız olması için kullanılanılır.

Yantralar doğum haritamızda bizi etkileyen olumsuz gezegen enerjilerinin yaşamımıza olumsuz etkilerini iyileştiren enerjilerin güçlenmesini sağlayan uygulamadır. Dünyada her beş kişiden biri yantra kullanmaktadır.

Hayatımızda zorlandığımız,aşk,evlilik,kariyer,iş,nazar,olumsuz enerjiler,sağlık gibi sorunlara neden olan enerjileri iyileştirecek ve zorlandığımız konularda bize yardımcı olacaktır.

Kişisel vedik astroloji analizinizin incelenmesi  yapıldığın da hangi gezegenimizin zayıf olduğunu öğrenir, yantralarınızı belirleyerek olumsuz ya da ilerleyen enerjileri kontrol altına alıp doğru bir enerji akışı sağlayabiliriz.

Herkes yantra kullanamaz. Mutlaka eğitimli uzman bir astrolog tarafından yapılmalıdır.

Kişinin doğum haritasından kullanıp kullanılamayacağına mutlaka bakılması  ve kişinin doğum haritasına göre yapılması gerekir.

Hangi yantrayı kullanacağınıza da doğum haritanıza bakılarak karar verilmelidir.

Yantralarla ilgili merak edilen bir diğer konuda yantraların islama uygun olup olmadığıdır. Yantralar tüm Türk medeniyetlerinde özellikle Osmanlı döneminde Padişahlar tarafından Tılsımlı gömlekler olarak özenle kullanılmıştır. Yantralar islama aykırı olsalardı Padişahlar tarafından kullanılmazlardı.

Aşk hayatınız,evlilik,iş hayatınızda problemler mi var ,şansınız mı yok,aile ilişkilerinizde problemler mi var,çok çabuk nazara mı geliyorsunuz tüm bunlar doğum haritanızda sizi olumsuz etkileyen gezegenlerle ilgilidir.Doğum haritanıza göre hazırlanan yantralarla bu dertlerinize derman bulabilir, şifalanabilirsiniz.

Mantraların bedeni ve zihni sesle dengelemesi gibi, yantralar da görsel olarak dengeyi sağlar.

Yantra, zihne konsantrasyon ve odaklanma gücünü öğreten çeşitli geometrik form ve kalıpların birleştirilmesiyle yaratılır.

Bir Yantranın her şekli meditasyonda kullanılan çok spesifik, faydalı ve uyumlu bir enerji yayar. Kareler, daireler, nilüferler, üçgenler ve noktalar gibi birkaç eş merkezli figürden oluşan geometrik bir kalıptır.

Eşmerkezli figürlerin yavaş yavaş merkezden uzağa büyüdüklerine inanılır ve bu da makro kozmik evrim sürecini gösterir. Merkeze doğru yavaş yavaş büyüdüklerinde, bu mikrokozmik bir evrimin sembolüdür . Birlikten çokluğa aşamalı bir hareket ve tekrar birliğe dönüş.

Bir insan vücudu tüm Yantra'ların en mükemmel ve en güçlü olduğu kabul edilir ve içsel farkındalık için bir araç olarak görülür.

Bir Yantra'da bulunan bir Siyah nokta veya bir Nokta veya Bindu yoğun yoğunlaşmayı sembolize eder. Bu nokta, Yantra'nın merkezidir ve birliği ifade eder.

Yantraların anavatanı Hindistan’dır. Türk kültürlerinde de Yantralar Hindistan öğretisi örnek alınarak  kullanılmıştır.