Run alfabesinin Göktürk alfabesine benzerliğide dikkat çekicidir. Göktürk alfabesinin MÖ 4. YY la dayanması İskandinavların bu yazıyı Göktürklerden öğrenebileceği tezini ortaya çıkarmaktadır ama yeterli kanıt yoktur..Göktürk alfabesi Nors runelerinden daha eskiye dayanır.

 

Orhun alfabesi, Eski İskandinav yazıtlarında kullanılmış Runik yazının karakterlerine benzediği için geçmişte Avrupa literatüründe, Sibirya Run harfleri, Yenisey Run harfleri, Runik alfabe ve Türk Run Yazısı olarak da adlandırılmıştır. Göktürklere ait Orhun Yazıtları'nda kullanılmasından ötürü bu adla anılmaktadır. Macarlar tarafından kullanılmış Rovaş alfabesinin Orhun alfabesi baz alınarak oluşturulduğu düşünülmektedir.(alıntı https://tr.wikipedia.org/wiki/Orhun_alfabesi)